V Číne sa rozpráva nasledujúca historka:

Mladí čestní ľudia si priali, aby na ich svadbe bolo prítomných čo najviac ľudí. Boli presvedčení, že radosť rozdelená je radosť dvojnásobná.

Pretože boli chudobní, poprosili pozvaných, aby každý priniesol so sebou fľašu vína a pri vchode ju vylial do pripraveného suda. Tým spôsobom sa dar každého z nich stane darom pre všetkých a všetci spolu budú z neho s radosťou užívať.

Myšlienka bola správna a pekná. Aký údiv a prekvapenie však nastalo pri prvom prípitku, keď sa ukázalo, že v sude nie je ani kvapka vína.

Jednomyseľnosť hostí bola zrejmá – jedna fľaštička vody sa v tom množstve stratí. Nikto to nezbadá. Žiaľ, každý si to tak vykalkuloval mysliac, že iní urobia inak.

Všetci sa zahanbení rozišli domov. Každý vedel, že tej noci svadba už nebude.


Zdieľať: