Edison nebol dobrý študent. Keď ho učiteľ označil za zmäteného, vzala ho matka zo školy a začala ho sama učiť doma. Už ako malý chlapec bol fascinovaný mechanickými vecami a chemickými pokusmi. Keď mal dvanásť rokov, takmer úplne stratil sluch. Mnohí to pripisujú šarlachu, ktorý v detstve prekonal.

Ako dvanásťročný začal predávať noviny vo vlaku. Popritom si založil malé laboratórium v batožinovom vozni, kde robil menšie chemické pokusy. Po požiari, ktorý omylom založil, ho sprievodca udrel do hlavy a vyhodil ho z vlaku. To bol ďalší dôvod, ktorý mohol ovplyvniť jeho trvalé narušenie sluchu.

Kým pracoval pre železnice, zachránil malé trojročné dieťa, ktoré spadlo na koľaje. Vďačný otec dieťaťa ho odmenil tým, že ho naučil obsluhovať telegraf. V pätnástich už bol zamestnaný ako telegrafista. Vo svojom voľnom čase veľa čítal, študoval a experimentoval s telegrafickými prístrojmi.

Jeho prvým patentovaným vynálezom bolo elektrografické počítadlo hlasov. Po tom, ako ho politici odmietli používať, sa rozhodol, že v budúcnosti už nebude strácať čas vymýšľaním vecí, ktoré nikto nechce.

Ďalším jeho vynálezom bol stláčací telegraf pre potreby newyorskej burzy. Spoločnosť The Gold and Stock Telegraph Company bola vynálezom taká ohromená, že mu za práva na vynález zaplatila 40 000 dolárov. V tom čase mal Thomas Edison ešte len dvadsaťdva rokov a založil si svoje prvé laboratórium.

Edisonove experimenty s telefónom a telegrafom viedli k vynálezu fonografu. Venoval sa tiež vývoju osvetľovacej techniky a energetických systémov. Zdokonalil fonograf a vytvoril kinematograf – filmovú kameru. Edison je štvrtým najplodnejším vynálezcom v dejinách. Pod jeho menom bolo zaregistrovaných 1093 patentov.


Zdieľať: