Dieťa ukazuje rukou na oblohu a hovorí mame:

„Mami, nebo je tam hore?“

„Na ktoré nebo myslíš?“ spýta sa mama. „Na nebo, na ktorom sú mraky a na ktorom lietajú lietadlá?“

„Nie, ja myslím na skutočné nebo, v ktorom sú anjeli.“

„Nebo, na ktoré myslíš, je tam, kde býva Boh,“ odpovedá mama. „A Boh je všade. Preto nebo nie je len nad nami, ale môže byť aj všade okolo nás. Ale aby sme ho mohli vidieť, Boh by nám musel dať iné oči a srdce.“


Zdieľať: