Bratia Seráj a Báruch mali veľa spoločného. Boli vzdelaní, ambiciózni a talentovaní. Ale pre každého z nich mal Boh inú úlohu. Seráj sa stal vysokým štátnym úradníkom na dvore judského kráľa Cidkiju (Jer 52,1). Báruch bol pisár a pomáhal prorokovi Jeremiášovi. Tento muž pozoroval úspech, kariéru a rastúce bohatstvo svojho brata. Napriek tomu, že si vážil čestnú funkciu u známej osobnosti, predsa len sa neubránil určitej závisti. Zatúžil tiež si užiť trocha slávy a spoločenského uznania. Získať vážnosť a stať sa niekým. Lenže Boh mu prostredníctvom proroka Jeremiáša nariadil: „Nežiadaj si veľké veci, po ktorých túžiš!“ A vzápätí dostáva Báruch Boží sľub, že Boh zachová jeho život vo všetkých ťažkých skúškach, ktoré Izrael čakajú.

Tento príbeh je veľmi starý a miestami ťažko zrozumiteľný. Môže byť však veľmi poučný najmä pre tých, ktorí majú schopných a úspešných súrodencov alebo priateľov. Človek má sklon závidieť tým, ktorým v maratóne života vidí iba chrbát a zabúda, že kvalita ľudského života nebýva priamo úmerná postaveniu, ale ochote plniť poslanie, ktoré pre nás Boh pripravil.


Zdieľať: