Nebojte sa byť sami.

Nežite v minulosti.

Nemyslite si, že vám svet niečo dlhuje, že je vám zaviazaný.

Nečakajte bezprostredné výsledky.

Nebojte sa podstúpiť predpokladané riziká.

Nevzdávajte sa po prvom neúspechu.

Nevyhýbajte sa zodpovednosti.

Nesnažte sa každému vyhovieť.

Nezáviďte úspech iným ľuďom. Tešte sa s nimi.

Nedovoľte, aby iní ľudia ovplyvňovali vaše emócie.

Nestrácajte čas ľutovaním sa.

Nemrhajte energiu na veci, ktoré nemáte pod kontrolou.


Zdieľať: