1. Prijímaj sám seba

Spoznávaj seba, svoje prednosti i slabosti. Vybuduj si k sebe úctu, ale neber sa príliš vážne.

2. Hovor o tom!

Hovor o tom, čo ťa trápi a z čoho máš obavy. Ale podeľ sa aj o svoju radosť.

3. Buď aktívny!

Život sa stále mení. Vždy je za čím ísť. Stanovuj si nové ciele (hoci aj malé) a choď za nimi.

4. Uč sa nové veci!

Vždy je niečo, čo sa dá učiť. Aj keď sa ti niečo nepodarí, vždy si môžeš povedať „aspoň som to skúsil“.

5. Stretávaj sa s priateľmi

Buď otvorený vzťahom. Sympatie a priateľstvo sú zdrojom radosti v živote.

6. Rob niečo tvorivé!

Každý z nás môže niečo tvoriť. Neboj sa kritiky. Dôležité je to, čo pri tvorbe zažiješ a ako sa pri tom cítiš.

7. Zapoj sa a pomáhaj

Zaujímaj sa o to, čo sa deje okolo teba. Snaž sa pomáhať tam, kde je to potrebné a kde sa to dá.

8. Neváhaj požiadať o pomoc

Ak cítiš, že tvoje bremeno je priťažké, požiadaj o pomoc.

9. Zdolávaj prekážky!

Každá životná prekážka je novou príležitosťou na rast a zmenu.

10. Ži tu a teraz!

Minulosť je preč a budúcnosť ešte len pred tebou. Jediná realita je práve teraz.


Zdieľať: