Počas druhej svetovej vojny Japonci uväznili Ernesta Gordona spolu s niekoľkými stovkami ďalších vojakov neďaleko thajských hraníc. Kým bol v budove, kde boli väzni odsúdení na smrť, vôbec nepoznal Krista. Tu naozaj stratil akúkoľvek nádej. Našli sa však priatelia, ktorým sa podarilo dostať ho odtiaľ. Vďaka tomu sa mu podarilo vzchopiť sa. Potom sa stretol s Ježišom Kristom a začal mu dôverovať. Bohu odovzdal celé svoje srdce.

Po nejakom čase ho navštívil jeho starý priateľ Dodger, ktorý mal byť o niekoľko mesiacov popravený. Dodger bol psychicky úplne na dne. Ernie sa snažil urobiť, čo bolo v jeho silách, aby ho povzbudil. Chvíľu sa rozprávali. Keď už chcel Dodger odísť, Ernie mal pocit, že neurobil preňho všetko, čo mohol, že mu vlastne nepomohol. Spomenul si na román, ktorý mal požičaný od ďalšieho priateľa a spýtal sa ho, či má čo čítať.

Skôr ako mu knihu dal, vložil medzi jej stránky niekoľko thajských bankoviek. Boli to jediné peniaze, ktoré mal. Ernie bol veľmi odvážny a statočný. Za tieto peniaze si mal kúpiť jedlo, ktoré tak veľmi potreboval, aby vyžil. Rozhodol sa však byť viac závislý od Pána Boha a veriť, že on sa oňho postará. To je naozaj odvážne dávanie.

Po tom, čo Ernie dal knihu a peniaze Dodgerovi, Dodger sa stal novým človekom. Zostávalo mu niekoľko mesiacov života. Akosi však nazbieral energiu a šiel do nemocnice, kde sa ponúkol, že bude robiť ako sanitár. Robil tú najšpinavšiu prácu. Každý deň chodil a zbieral odporne zapáchajúce handry a uteráky, ktorými sanitári utierali a škrabali vredy zomierajúcich pacientov. Ernie bral tieto smradľavé handry, vyváral ich a sušil, aby ich mohli použiť ďalší pacienti. Tým, ktorí boli hladní a potrebovali viac jedla, nosil vajíčka. Vyrábal lyžičky tým, ktorí ich postrácali a vedrá pre tých, ktorí sa nemali v čom umývať.

Ernie dával odvážne. Práve vďaka tomu sa z Dodgera stal úžasný Boží sluha. Prostredníctvom neho mohol Boh pomôcť mnohým ľuďom. Čím to začalo? Niekoľkými bankovkami vloženými do knihy, ktorú mu Ernie dal. Naše odvážne dávanie umožní Bohu konať, ak sme pravdaže ochotní dôverovať mu.


Zdieľať: