Istý otec vzal so sebou na zápas do basketbalovej haly pre 10 000 divákov svojho malého štvorročného syna. Pretože vedel, že chlapec sa bude počas hry nudiť, vzal ho dolu až k ihrisku, ukázal mu celú obrovskú sálu a povedal: „Môžeš sa hrať aj tam vpravo hore, aj tam vľavo hore. Môžeš sa hrať kdekoľvek v celej tejto hale. Nezabudni však,“ a ukázal na čiaru ihriska, vedľa ktorého stáli, „že nesmieš prekročiť túto bielu čiaru. Označuje ihrisko a tam môžu len skutoční hráči.“ Po tomto vysvetlení a varovaní sa otec so synom vrátili na svoje miesta. „Môžeš sa ísť hrať,“ povedal otec. Tušíte, kde šiel chlapec? Zbehol priamo dolu až k ihrisku, otočil sa k otcovi a jednou nohou prekročil čiaru.

Čím to je, že zlé nás netreba učiť? Hlavným problémom nášho zlého konania bol, je a bude náš pôvod. Sme potomkami Adama. Po ňom sme zdedili náklonnosť k zlému.


Zdieľať: