Viete, kto napísal uvedený text? Predsa apoštol Pavol. V minulosti nechcel mať s Jánom Markom nič spoločné, pretože ho na prvej misijnej ceste opustil. Keď sa situácia v Pamfýlii priostrila, Marek všetko opustil a vrátil sa domov. Keď chcel Barnabáš zobrať Marka na druhú misijnú cestu, Pavol o tom nechcel ani počuť. Pohádali sa kvôli tomu a rozdelili. Pavol a Sílas sa vydali jedným smerom, Barnabáš a Marek druhým.

Keď Pavol zostarol, dostal sa do väzenia. Uvedomil si, že sa blíži koniec jeho života a zmenil k Jánovi Markovi postoj. Požiadal Timoteja, aby ho vyhľadal a priviedol k nemu.

Každé zlyhanie vo mne vyvoláva nepríjemné pocity. Keď zlyhá mladý človek, veľmi ma to mrzí. Mladí majú totiž okolo seba sústavne veľa kritikov, ktorí ich každú chybu náležite upozornia.

Aj Ján Marek zlyhal – zlyhal tak veľmi, že s ním Pavol nechcel mať nič spoločné. Barnabáš mu však dal druhú príležitosť. A on ju využil. Ďakujem Bohu za to, že sú aj Barnabášovia – muži a ženy, ktorí nepočítajú naše chyby, ale dávajú nám nové príležitosti.

Ján Marek nielen napravil svoje chyby, ale nakoniec bol natoľko vážený, že jeho záznam o živote Ježiša Krista sa stal súčasťou Novej zmluvy. Z odpadlíka sa stal novozmluvný autor, zo zbabelca vážený vodca.

Mám rád príbehy o druhej príležitosti – o odpadlíkoch, z ktorých sa stali oddaní nasledovníci; o neschopných ľuďoch, ktorí napísali evanjelium. Sú to totiž svedectvá o moci milosti.

Milosť, to je druhá príležitosť. A tretia. A štvrtá. A piata. A šiesta. A siedma…


Zdieľať: