Ernest Gordon, ktorý vo svojej knihe opísal všetko, čo sa dialo pri rieke Kwai, prešiel peklom. Ochorel na úplavicu, maláriu, beri-beri a záškrt a to znamenalo, že už nemohol pracovať na stavbe železnice.
Väznitelia previezli Gordona do Domu smrti, ako sa volala nehostinná väzenská nemocnica, ktorá stála uprostred blatistého priestranstva na najvzdialenejšom konci tábora. Boli v nej stovky umierajúcich mužov, natlačených ako sardinky, po ktorých liezli muchy, ploštice a vši. Ovzdušie bolo nasiaknuté mŕtvolným zápachom rozkladajúcich sa tiel a ľudskej beznádeje.
Niekoľko priateľov sa rozhodlo ísť tam Gordona pohľadať. Našli ho medzi tlejúcimi telami a na nosidlách ho preniesli do malej chyže, ktorú sami postavili. Umyli ho, vyčistili mu vredy na nohách a obviazali rany. Pravidelne mu pripravovali jedlo a masírovali ho. Gordonove končatiny sa postupne začali hojiť a jeho zdravotný stav sa zlepšil. Napriek okolnostiam prežil. Jeho záchrana bola súčasťou rozsiahleho obrodenia väzenského tábora. Čo sa stalo?
Medzi väzňami začali kolovať zvesti o vojakoch, nasledovníkoch Ježiša Krista, ktorí z lásky k druhým obetovali vlastné životy. O veľkom, silnom mužovi, ktorý umrel vyčerpaním, pretože svoje prídely jedla dával chorému priateľovi, a ten sa vďaka tomu uzdravil. O ďalšom mužovi, ktorý na seba zobral obvinenie z krádež lopaty a bol ubitý na smrť. (Keď v ten istý deň počítali večer po zmene strážcovia náradie, žiadne nechýbalo). Medzi väzňami kolovalo ešte veľa ďalších príbehov.
Vďaka týmto milosrdným skutkom sa v ľuďoch pohlo svedomie. Väzni sa obrátili od zákona džungle ku Kristovmu zákonu. Začali si pomáhať. Vyrábali drevené protézy a pripravovali lieky z rastlín. Prestali hromadne spaľovať telá a začali ich dôstojne pochovávať. Postavili kaplnku, kde mali bohoslužby a kde krstili. Založili školu a začali s vyučovaním. Zostavili orchester. Usmievali sa. Usmievali sa a spievali.
Ernest Gordon uveril. Po skončení vojny vyštudoval teológiu a stal sa kňazom univerzitnej kaplnky v Princetone.
Hriech je mocný, ale milosť je oveľa mocnejšia.


Zdieľať: