Bohatstvo nie sú veci, ktoré vlastníme – veľký dom na kopci, obrazy, tapisérie alebo služobníctvo, ktoré je zvyknuté promptne plniť naše rozkazy. Človek môže žiť v prepychu, a pritom byť taký osamelý ako väzeň v cele.

Bohatstvo nie je plná peňaženka, ani majetok, ktorý si človek nazhromaždil. Bohatstvo nie je konto v banke, ani zlato a drahokamy. Veci, ktoré sú naozaj veľké a dôležité, si za peniaze nemožno kúpiť.

Bohatstvo je zdravie, radostné srdce, uši, ktoré počujú detskú pieseň, pokojná myseľ a priatelia, ktorým môžete dôverovať. Bohatstvo sú krásne spomienky, ktoré nás sprevádzajú. Život je umenie, ktoré človek vytvára vo svojom vnútri. A všetko pravé bohatstvo sa nachádza v srdci.


Zdieľať: