Tereza sedela vo vlaku. Cestovala do Dardžílingu na každoročné duchovné cvičenia. Obklopená ľuďmi v preplnenom vlaku zreteľne počula vo svojom vnútri Boží hlas: „Musíš opustiť kláštor a pomáhať chudobným tak, že budeš medzi nimi žiť.“

Matka Tereza zostala zaskočená. Počas celých duchovných cvičení rozmýšľala o týchto slovách. Stále viac jej bolo jasné, že Boh chce, aby bola chudobná a aby ho milovala v skromnom oblečení najchudobnejších z chudobných.

Keď sa vrátila do kláštora, povedala ostatným sestrám príhodu z vlaku. „Viem, kam patrím. Ale neviem, ako sa tam dostanem,“ vysvetľovala im.


Zdieľať: