Desiatich sedliakov, ktorí boli na poli, prekvapila búrka. Utekali sa skryť do starej kaplnky. Všade hrmelo a blýskalo sa. Zrazu udrel blesk tak blízko, že sa od strachu začali všetci triasť. Mysleli si, že medzi nimi musí byť nejaký hriešnik, ktorého má zabiť blesk. Ale ktorý z nich by to mal byť, to nevedeli. Aby to zistili, zavesili slamené klobúky pred dvere a dohodli sa, že ktorého klobúk vietor uchytí, ten je hriešnik. Vietor uniesol klobúk jedného z nich a toho hneď nemilosrdne vyhodili von. Len čo to urobili, blesk udrel do starej, napoly rozbúranej kaplnky. Všetkých usmrtil, len vyhodený hriešnik zostal nažive.


Zdieľať: