Urie Bronfenbrenner z Cornell University cituje deväť špecifických zmien, ktoré sa udiali počas minulej generácie a ktoré stále viac oddeľujú deti a mládež od sveta dospelých, najmä v ich vlastných rodinách:

1. Otcovia kvôli práci odchádzajú z domu na dlhé obdobia

2. Zvýšenie počtu pracujúcich matiek

3. Kritická eskalácia miery rozvodovosti

4. Rýchly nárast počtu neúplných rodín

5. Neustály úpadok vzťahov širšej rodiny (starí rodičia, tety, ujovia…)

6. Zmena prostredia bývania rodín (samostatné izby, herne, spálne)

7. Zámena role dospelých za skupinu rovesníkov

8. Izolácia detí od sveta práce aj domácich prác

9. Izolácia škôl od zvyšku spoločnosti (internátne školy)

Ale to bolo v roku 1974. Čo sa odvtedy zmenilo k lepšiemu?


Zdieľať: