O niekoľko dní si chcel Hudson čosi skontrolovať vo svojom denníku. Keď ho otvoril, uvedomil si, že omylom vzal Améliin denník. Skôr než ho zatvoril, všimol si úryvok so svojím menom. Amélia si tam zapísala svoj sľub, že sa bude za neho trikrát denne modliť, kým sa nestane kresťanom. Podľa dátumu zistil, že to bolo presne mesiac predtým, ako potajomky čítal v skrýši kresťanskú brožúrku. Hudson žasol. Boh naozaj odpovedal na modlitbu. Bol zvedavý, čo sa bude ďalej diať na novej ceste viery, na ktorú sa práve vydal.


Zdieľať: