Z denníka Johna Wesleya

Utorok 21. októbra 1735

Z Gravesendu sme sa vydali na plavbu do Georgie. Náš pravidelný denný program na lodi bol takýto: Ráno od štvrtej do piatej sme mali súkromnú bohoslužbu. Od piatej do siedmej sme spolu čítali Bibliu a starostlivo porovnávali text s rukopismi z prvého storočia. O siedmej boli raňajky. O ôsmej bolo spoločné zhromaždenie, ktorého sa zúčastňovalo 30-40 cestujúcich. Od deviatej do dvanástej som sa väčšinou učil po nemecky. Môj brat písal kázanie a Ingham čítal alebo učil deti. O dvanástej sme sa stretli, aby sme si povedali, čo sme od posledného stretnutia robili a čo chceme urobiť do najbližšieho stretnutia. Asi o jednej bol obed. Čas po obede do štyroch hodín sme trávili s ľuďmi. Buď sme čítali spolucestujúcim alebo sme sa s nimi rozprávali. O štvrtej bola večerná bohoslužba, na ktorej sme vysvetľovali druhé biblické čítanie alebo sme učili deti pred zhromaždenými ľuďmi. Od piatej do šiestej sme mali druhú súkromnú bohoslužbu. Medzi šiestou a siedmou hodinou som v našej kabíne čítal dvom alebo trom Angličanom (na palube ich bolo asi osemdesiat) a každý z bratov niekoľkým ďalším cestujúcim v ich jazyku. O siedmej som šiel na zhromaždenie Nemcov, zatiaľ čo Ingham čítal v medzipalubí tým, ktorí boli ochotní počúvať. O ôsmej večer sme sa znovu zišli, aby sme sa navzájom povzbudili a podporili. Medzi deviatou a desiatou sme šli spať a ani hukot mora, ani kolísanie lode nemohli zaplašiť osviežujúci spánok, ktorý nám Boh dal.

Chceli by ste takto stráviť aspoň jeden deň v týždni?


Zdieľať: