V počítači mám už dlhší čas uložené „Desatoro asertívneho správania“. Pomáha mi, keď sa stretávam s rôznymi ľuďmi.

1. Máš právo sám posudzovať svoje správanie, myšlienky a emócie a niesť za ne a za ich dôsledky sám zodpovednosť.

2. Máš právo neponúkať žiadne výhovorky či ospravedlnenia za svoje konanie.

3. Máš právo sám posúdiť, či a nakoľko si zodpovedný za problémy druhých ľudí.

4. Máš právo zmeniť svoj názor.

5. Máš právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný.

6. Máš právo povedať: Ja neviem.

7. Máš právo byť nezávislý od dobrej vôle ostatných.

8. Máš právo robiť nelogické rozhodnutia.

9. Máš právo povedať: Ja ti nerozumiem.

10. Máš právo povedať: Je mi to jedno!

Mám právo povedať NIE na niečo, s čím nesúhlasím. Môžem odmietnuť pomoc človeku, ktorý chce len ZNEUŽÍVAŤ moju dobrotu. Kresťan nemusí ustupovať násiliu, ale nemá ho ani stupňovať. Kresťan sa môže správať asertívne, ale aj nemusí. Môže sa slobodne rozhodnúť.


Zdieľať: