Galileo Galilei výsledkami svojej experimentálnej práce predbehol vedu. Bol to človek veľmi skromný a presvedčený, že v každom človeku je zrnko múdrosti. Pri svojich pokusoch zistil, že všetky telesá, bez ohľadu na veľkosť, padajú rovnakou rýchlosťou. Sám si zostrojil ďalekohľad a začal pozorovať Mesiac, Jupiter a Slnko. Pozorovaním sa mu potvrdilo to, čo tušil – že Kopernik mal pravdu, keď hovoril o heliocentrickej sústave. Nanešťastie žil v dobe, keď v roku 1600 upálili mnícha Giordana Bruna iba za to, že trval na tom, že Slnko je iba jednou z hviezd vo vesmíre. Na nátlak cirkvi sa Galileo podriadil, ale o svojich poznatkoch písal ďalej. Za to bol postavený pred inkvizičný súd, na ktorom bol prinútený zriecť sa svojich „bludov“ a odsúdený na ťažký žalár. Vzhľadom na vek – mal 70 rokov si trest odpykával doma.

Galileo si myslel, že pohľad cez teleskop každého presvedčí. Ale sila predsudkov sa nedá zlomiť naraz. Cirkevná inkvizícia síce mohla starého a chorého Galilea zraziť na kolená a prinútiť odvolať, no nemohla zlomiť jeho ducha ani zastaviť pohyb Zeme.


Zdieľať: