Počas štúdií na vysokej škole som v internáte býval s jedným veľmi zaujímavým chlapcom. Volal sa Roy. Vo voľnom čase vyrábal husle, ktoré mali úžasný zvuk. Bol aj zástancom zdravej stravy.

Bol to zmiešaný internát, čo bolo veľmi neobvyklé, pretože všetky pravidlá boli vytvorené za tým účelom, aby držali chlapcov a dievčatá v čo najväčšej vzdialenosti. Napríklad jediným miestom, kde sa mohol chlapec rozprávať s dievčaťom, bol trávnik pred oknami vychovávateľa. Jedného dňa ma profesor ostro napomenul, pretože ma pristihol, ako dávam svojmu dievčaťu ružu na chodníku vedľa tohto trávnika. Škaredo sa na mňa pozrel a vyštekol: „No toto! Čo nevieš, kde sa také veci môžu robiť?!“

Ďalším miestom, kde mohli byť chlapci a dievčatá spolu, bola jedáleň. Vedenie školy sa domnievalo, že je to ideálne prostredie na nácvik spoločenského správania, kde nehrozí nebezpečenstvo, že by medzi chlapcami a dievčatami mohli vzniknúť hlbšie vzťahy. Chlapci vchádzali dnu jednými dverami, dievčatá druhými. Posadali sme si k stolom po štyroch – za každým sedeli dvaja chlapci a dve dievčatá.

Keď dievčatá zistili, že k ich stolu mieri Roy, ticho zaúpeli. Roy si vždy nabral kopu jedla – niekedy si priniesol dva podnosy -, a keďže bol blázon do zdravého stravovania, každé sústo tridsaťkrát prežul. Preto vždy ostal v jedálni ako posledný.

Ak som ho chcel nahnevať, stačilo sa ho spýtať, čo si myslí o bielom pečive. „Biele pečivo,“ vykríkol, „nie je vhodné ani pre prasatá!“

V tomto smere som s ním súhlasil. Tiež si myslím, že biele pečivo naozaj nie je pre človeka to najlepšie. Mám ho síce veľmi rád, ale lepšie si pochutnám na celozrnnom. A s Royom súhlasím v tom, že to, čo jeme, nás ovplyvňuje telesne, duševne aj duchovne. Veľmi rád cvičím a behám. Aby som vládal dobehnúť do cieľa, musím správne jesť. Je mi jasné, že s prekysleným žalúdkom by sa mi nebežalo najlepšie. Niektorí ľudia však majú sklon urobiť si z jedla náboženstvo. Myslia si, že sa do neba dostanú vďaka tomu, že budú zdravo jesť. Veľmi sa mýlia! Tam sa môžeme dostať len vďaka milosti.


Zdieľať: