Heuréka je grécke slovo a znamená „našiel som“.

„Heuréka!“ zvolal vraj grécky vedec Archimedes, keď počas kúpeľa objavil zákon o nadnášaní telesa v tekutine, načo vybehol nahý na ulicu a kričal: „Heuréka!“ (Našiel som to! Mám to!)

„Heuréka!“ zvolajú aj dnešní vedci, keď sa im podarí urobiť nejaký významný objav.

„Heurékamen (plurál) ton Messian!“ (Našli sme Mesiáša!) zvolal celý šťastný rybár Ondrej, Petrov brat, keď našli a spoznali, že Ježiš je ten zasľúbený Mesiáš. S týmto posolstvom plným radosti utekal za svojím bratom Šimonom Petrom. Bol to najväčší objav, aký môže človek v živote urobiť. Žiaľ, nie každý má to „šťastie“ urobiť takýto objav.


Zdieľať: