Máme sklon myslieť si, že človek na pochopenie duchovných právd potrebuje super IQ. Myslíme si, že čím je chytrejší, tým lepšie pochopí Božie slovo.

Na jednom oddelení pre mentálne postihnutých ľudí je šťastná skupinka detí, ktoré sa učia modliť a počúvajú príbehy o Ježišovi. Jedno dievčatko z tejto skupiny všetko rýchlo chápalo a duchovné veci priam do seba nasávalo. Jej matka bola veľmi prekvapená. Svoj údiv vyjadrila slovami: „Je to nechápem! Moja dcérka si pamätá veci, o ktorých viem, že im nemôže rozumieť. A napriek tomu sa učí veci, ktoré zďaleka prevyšujú jej prirodzené možnosti.“

Nemusíš mať titul ani vysoké IQ, aby si chápal duchovné pravdy.

Chodenie s Bohom nie je záležitosťou intelektu, je to záležitosť srdca.


Zdieľať: