Chýba vám niekto? Zavolajte.
Chcete sa stretnúť? Pozvite.
Chcete byť pochopení? Vysvetlite.
Máte otázku? Opýtajte sa.
Nepáči sa vám niečo? Povedzte to.
Páči sa vám niečo? Vyjadrite to.
Chcete niečo? Poproste o to.
Ľúbite niekoho? Povedzte mu to.
Život môže byť jednoduchší a krajší.


Zdieľať: