Tento obchodník patril medzi najlepších, pretože vedel hľadať. Predával a kupoval perly, ale len najlepšie. Jedného dňa narazil na najkrajšiu perlu, akú kedy videl. Bola veľká. Mala dokonalý tvar i lesk. Bola to neuveriteľná perla. Takmer neveril vlastným očiam, že je skutočná.

Musel ju mať! Žiaľ, jej majiteľ za ňu žiadal hodnotu, ktorá bola nad obchodníkove možnosti. Ale on ju musel mať! Dňom i nocou rozmýšľal, listoval v účtovných knihách, počítal a počítal… Nakoniec našiel spôsob, ako ju získať. Keď predá celý svoj majetok, zbaví sa cenných papierov a rozpredá akcie, získa hotovosť, za ktorú si bude môcť kúpiť perlu. Musí predať všetky ostatné perly, dom, jachtu i auto. Jednoducho všetko. Ale bude mať tú perlu. Na ničom inom mu nezáležalo.

Dokážete rozpoznať hodnotu vecí, keď ich vidíte? Našli ste Ježiša, najdrahšiu perlu? Ste ochotní vzdať sa všetkého, aby ste ho získali?


Zdieľať: