Jeden rabín navštívil vzdelaných ľudí. Prekvapil ich otázkou: „Kde býva Boh?“

Vysmiali ho. „Čo to rozprávaš?“

Rabín potom odpovedal na svoju otázku slovami: „Boh býva tam, kde ho ľudia pustia.“

Pustíš dnes Pána Boha k sebe?


Zdieľať: