Istý muž bol u lekára na vyšetrení. O niekoľko dní prišiel opäť, aby sa spýtal na výsledky. Lekár mu oznámil, že má preňho dve správy – zlú a ešte horšiu. Spýtal sa ho, ktorú mu má oznámiť ako prvú. Muž zostal trocha v pomykove. Keď sa spamätal povedal, že najprv chce počuť zlú správu. Lekár mu oznámil: „Zlá správa je tá, že vám zostáva len 24 hodín života.“

V tej chvíli muž vyskočil zo stoličky. Úplne ho to vyviedlo z miery. Začal sa prechádzať po ordinácii a sťažovať sa: „Dvadsaťštyri hodín života? Tak rýchlo nestihnem vybaviť a zariadiť všetko, čo potrebujem. Nemôžem tomu uveriť! To predsa nemôže byť pravda! Môže byť ešte nejaká horšia správa ako táto?“

Lekár odpovedal: „Horšia správa je, že som vám to chcel oznámiť už včera, ale som zabudol.“


Zdieľať: