Ľudia, ktorí sú ochotní slúžiť iným, chcú vedieť, či ich dary boli rozumne využité. Aspoň teda ja by som to rád vedel. Nechcem, aby sa mojimi darmi plytvalo. Pretože sa neraz musím rozhodnúť, kto dostane alebo nedostane moju pomoc, pokúsil som sa stanoviť určité kritéria, kto by mohol byť hodný mojej pomoci a stať sa jej potenciálnym prijímateľom.

Chudobná žena – vdova staršia ako 65 rokov; žije sama v byte, ktorý nezodpovedá štandardu; nemá rodinu ani príbuzných, ktorí by sa o ňu postarali; nemá nijaké úspory a nemôže pracovať; jej príjem nestačí pokryť základné potreby; je to žena modlitby a viery; nikdy od nikoho nič nepýta, vezme si len to, čo jej iní vďačne prinesú; nie je výstredná.

Chudobný mladý muž – má ukončenú školu; nezamestnaný, ale neživí ho matka; usilovne si každý deň hľadá prácu; vďačne prijme akúkoľvek prácu za akúkoľvek mzdu; nefajčí, nepije alkohol, neužíva drogy; pravidelne návštevu bohoslužby; dar použije pre svoju rodinu; je spoľahlivý a morálne čistý; nespráva sa ako ľudia na ulici; má zdravé sebavedomie a verí si; možno spí na ulici, ale je vždy čistý a upravený.

Chudobná mladá žena – býva na nejakej ubytovni, ale len dočasne; má nemanželské deti, ktoré sa narodili skôr, ako sa stala kresťankou; teraz je sama; dokáže vyžiť z obmedzených zdrojov; vysokú cenu pripisuje výchove a vzdelaniu svojich detí; jej jednoduchý domov je vždy čistý a uprataný; aj keď je niekedy na mizine, nebude žobrať od priateľov…

Chudobná rodina – je zbožná a súdržná; otec pracuje dlhé hodiny za minimálnu mzdu, kdekoľvek si nájde prácu; matka učí deti poslúchať; perie rukami; nekupuje staré veci; bývajú v preplnenom dome; nedostávajú sociálnu výpomoc ani keď si rodičia nemôžu nájsť prácu; platia účty načas; nemajú auto; ich deti sa nesťažujú a neklamú.

Rád by som pomáhal chudobným, ktorí to naozaj potrebujú. Problém je ten, že podľa mojich kritérií ich veľmi ťažko nájdem.

Keď som o tom uvažoval, napadlo mi: Kto z ľudí, ktorým pomáhal Ježiš Kristus, vyhovoval mojim kritériám? Kládol si on niekedy otázku, či je ten človek hodný jeho pomoci? Alebo sa skôr pýtal, či ten človek pomoc skutočne potrebuje!?


Zdieľať: