Gavril Abramovič Ilizarov sa narodil 15. júna 1921 v chudobnej židovskej rodine v Rusku. Bol najstarší zo šiestich detí. V detstve pomáhal otcovi pásť kravy a ovce a kopať zavlažovacie priekopy. Do školy začal chodiť pomerne neskoro – až keď mal 11 rokov. Ale vďaka jeho bystrej mysli, záujmu a húževnatosti zvládol v prvej triede štyri ročníky naraz.

Lekársku fakultu absolvoval v roku 1944. Bez akejkoľvek praxe ho ako lekára vyslali do Kurganskej oblasti v severnej Sibíri, kde liečil tisícky vojakov. Ako šéf chirurgického oddelenia vyvinul v roku 1951 neobvyklý prístroj na externú fixáciu zlomenín a deformít kostí. Rám fixátora pôvodne zhotovoval z častí bicykla. Toto zariadenie a technológiu používal v liečbe pacientov, u ktorých bola predošlá liečba neúčinná. Bola to revolúcia v ortopédii. Urobil úžasné objavy v oblasti fyziológie kostí. Rekonštruovať kosť s nervami, krvnými cievami a svalmi je nesmierne náročná úloha. Napriek tomu si vytýčil tento cieľ a dosiahol úspech. Vďaka jeho metóde je možné predĺžiť končatiny až o 25 cm, obnoviť ich chýbajúce časti vrátane chodidla a prstov.

Tento vynikajúci sovietsky ortopedický chirurg dlhý čas čelil skepticismu, odporu a politickým intrigám. Snažili sa ho očierniť ako „šarlatána“. Rastúce štatistiky úspešnej liečby však spôsobili, že Ilizarov sa stal známy po celom svete. Ľudia ho poznali ako „kúzelníka z Kurganu“ a „Michelangela v ortopédii“.


Zdieľať: