Láska je vždy pripravená slúžiť. Netúži po ďakovaní, pretože dokáže len dávať. Obohacuje každého, kto prijíma jej dary.

Keď sa stretnete s láskou, prinesie vám to radosť. Prívetivo pozdraví a má pre vás pripravené povzbudivé slovo. Rada pôjde kus cesty s vami – za každého počasia a či ste prívetiví alebo mrzutí. Láska pomáha niesť bremená druhých. A to nielen fyzické, ale aj také, ktoré trápia srdce, pretože tie sú oveľa ťažšie.

Láska ochotne a trpezlivo počúva. Vie aj mlčať. Nehovorí o neprítomných. Má jemný cit a je taktná. Nie je nápadná, ale nezostane ani skrytá.

Láska chodí do „súkromnej školy“ k veľkému Učiteľovi. To je najlepšia škola, aká existuje. On nás volá: „Poďte ku mne… a učte sa odo mňa.“ Nie div, že kto k nemu chodí, začne sa mu podobať. Zmení sa na lásku – tichú a pokornú. Spolu vytvoria malé nebo na zemi.


Zdieľať: