Alžbeta Pilenková vyrástla v bohatej, aristokratickej ruskej rodine na začiatku 20. storočia. Cirkev ju učila o Ježišovi, no ona si nemohla dať do súladu bohatstvo cirkvi s tisíckami tých, ktorí každý rok zomierali od hladu a zimy.
Keď mala osemnásť, ako študentka petersburgskej univerzity sa dozvedela o plánovanej komunistickej revolúcii. Po zvrhnutí cára sa však zbavila ilúzií a utiekla do Francúzska.
V Paríži, uprostred biedy a zármutku, sa Alžbeta obrátila k Bohu a Svätý Duch začal písať na jej srdce nádherný list lásky. Vrátila sa k náboženstvu svojho detstva a stala sa mníškou Ruskej ortodoxnej cirkvi zmeniac si meno na Matka Mária. Podarilo sa jej vyzbierať dosť peňazí a v Paríži otvoriť malú nemocnicu, kde sa starala o siroty a vážne chorých.
Keď počas druhej svetovej vojny nacisti obsadili Francúzsko, Matka Mária začala vo svojej nemocnici ukrývať Židov. Bola však gestapom odhalená a zatknutá. V ženskom koncentračnom tábore v Ravensbrücku mala mnoho príležitostí slúžiť. Len veľmi málo žien prežilo strašné a neľudské podmienky v Ravensbrücku. Udáva sa, že tam zomrelo viac ako 95 000 žien, vrátane sestry Corrie ten Boomovej – Betsie.
„Jedného dňa v roku 1945, keď zajatkyne nastúpili vonku do radu a oznámili im, že pôjdu do plynovej komory, jedno mladé dievča začalo od strachu kričať. Keď k nej hrozivo vykročili dvaja strážcovia, Matka Mária utekala dopredu a objala dievča okolo ramien. Potom jej povedala: ´Neboj sa. Pôjdem tam s tebou.´“


Zdieľať: