Keď nemecký cisár Viliam I. prepustil zo svojich služieb svojho najväčšieho poradcu Bismarcka, niektoré noviny uverejnili kresbu predstavujúcu loď, z ktorej odchádzal Bismarck. Pyšný cisár so zadosťučinením a úsmevom na tvári pozoroval jeho odchod. Pod kresbou bol nápis: „Prepustil lodivoda.“

Ak zavrhujeme Pána Boha a jeho rady, aj my „prepúšťame“ lodivoda, ktorý nás chce viesť životom. Berieme kormidlo do svojich rúk a plavíme sa rozbúreným morom podľa svojich názorov a plánov. Výsledkom je často strata, ktorú si však uvedomíme, keď je už neskoro – podobne ako nemecký cisár, ktorý príliš neskoro zistil, že sa dopustil svojho najväčšieho životného omylu.


Zdieľať: