Pred biednou chatrčou kdesi na Blízkom východe sedí v podrepe malomocný. Nemoc už postihla veľkú časť jeho tela. Zrazu zbadá, že sa k nemu blíži mladá žena. Nemocný dvíha ruky. Nechce, aby sa návštevníčka vystavovala akémukoľvek nebezpečiu nákazy.

Ale žena sa blíži, priateľsky sa mu prihovára a z tašky vyberá Novú Zmluvu. Číta mu z nej príbeh o uzdravení malomocného. Nemocný pozorne počúva. Veľmi dobre sa dokáže vžiť do pocitov a utrpenia onoho človeka. Keď žena prečíta, ako sa Ježiš dotkol malomocného, poslucháč ju náhle preruší. S údivom zvolá: „Ježiš sa ho dotkol? Naozaj sa ho dotkol?“ Každý sa predsa snažil malomocnému vyhnúť. Ježiša sa však dotkla bieda tohto človeka, preto sa on dotkol jeho. A to ten úbohý muž nedokázal pochopiť.

Ježiš sa chce dotknúť aj teba. Túžiš po tom?


Zdieľať: