V roku 2005 sa na plátnach kín objavil dánsky film Manderlay. Rozpráva o americkej plantáži, na ktorej sú aj sedemdesiat rokov po zrušení otroctva držaní otroci, ktorí tu musia pracovať.

Mam, ktorá je majiteľkou tejto plantáže, chce otrokov „uchrániť“ pred ťažkým životom slobodných občanov, a preto im tají, že otroctvo už bolo zrušené. Vytvorila preto systém pravidiel, ktoré určovali a reguloval ich život do najmenších detailov. Napriek tomu, že o tejto skutočnosti niektorí na Manderlay vedeli, považovali za potrebné aj naďalej sa podieľať na tomto projekte. Mysleli si totiž, že len umelým udržiavaním otroctva sa môže podariť zaistiť život v bezpečí a mieri a naplniť tak základné potreby tých, ktorí tu pracujú. Po smrti Mam oslobodí Grace, hlavná hrdinka filmu, všetkých otrokov, a snaží sa ich naučiť žiť v slobode a demokracii. Navzdory veľkému nasadeniu sa jej však nedarí tento cieľ dosiahnuť. Oslobodení čierni otroci totiž nevedia žiť na slobode a musia čeliť chamtivosti, podvodom a vraždám. Nakoniec sa rozhodnú, že sa vrátia do starého osvedčeného systému otroctva, ktorý podľa nich fungoval lepšie. Sú presvedčení, že stabilitu a spravodlivosť môžu dosiahnuť len pod vedením bielych pánov.


Zdieľať: