V hodine smrti Ježiš nebol sám. Ján vo svojom evanejliu spomína štyri ženy a seba ako jediného učeníka. Tieto štyri ženy mali odvahu byť s Ježišom až do konca. Bola to zaujímavá skupinka.

Ústrednou postavou bola samozrejme Ježišova matka. Ježišovo narodenie privítala s veľkou radosťou. Zakrátko ňou však otriaslo Simeonovo proroctvo, že to čo s Ježišom prežije prenikne jej srdcom ako meč. V čase Ježišovho verejného pôsobenia bola Mária neraz hlboko znepokojená. Čo asi prežívala a cítila v tejto chvíli? Zrejme dosiaľ nepochopila úplne zmysel Ježišovho poslania. Pod krížom trpela v tichom zúfalstve. Materinská láska jej nedovoľovala odísť. Na kríži predsa zomieral jej syn.

Potom tam bola sestra Ježišovej matky. Na základe určitých zmienok predpokladáme, že to bola Salome, matka Jakuba a Jána, synov Zebedejových. Salome bola v minulosti prísne pokarhaná za to, že sa svojim synom pokúšala zaistiť najvyššie postavenie v Ježišovom kráľovstve – jeden po pravici a druhý po ľavici. Pokarhanie prijala pozitívne. Teraz je tu – pod krížom, na ktorom zomiera jej synovec a po pravici a po ľavici sú dvaja lotri…

Pod krížom stojí ešte jedna žena – Mária Magdaléna, z ktorej Ježiš vyhnal sedem démonov. Bola nesmierna vďačná za to, čo pre ňu Ježiš urobil.

O Márii Kleofášovej nevieme nič konkrétne.

Ježiš v smrteľnej agónii myslí na svoju matku. Jozef už odpočíva v hrobe. Jeho bratia v neho zatiaľ neuverili. Ježiš, ako najstarší Máriin syn, ju preto odovzdáva do opatery svojho bratranca Jána.

Pre tých z nás, ktorí ešte máme rodičov, má tento čin veľkú výpovednú hodnotu. Starostlivosť o rodičov má byť v našom rebríčku hodnôt na poprednom mieste.


Zdieľať: