Keď mal Michelangelo 33 rokov, dostal historickú úlohu – vyzdobiť klenbu Sixtínskej kaplnky vo vatikánskom paláci, teda súkromnú pápežskú kaplnku postavenú pre pápeža Sixta IV. Išlo o naozaj ojedinelé dielo v dejinách umenia. Táto gigantická freska obsahuje výjavy zo Starého a Nového zákona. Maľoval ju štyri roky. Michelangelo odmietol pomoc a sám za tento čas vytvoril viac než tristo postáv.

Pápež však s jeho prácou nebol veľmi spokojný. Vždy mu pripomínal: „Tá kaplnka by sa mala trochu obohatiť farbami a zlatom, lebo je príliš jednoduchá.“ Michelangelo mu však odpovedal: „Svätý Otec, v tých časoch ľudia nenosili na sebe zlato a tí, čo sú tam namaľovaní, neboli žiadni boháči. Boli to ľudia, ktorí pohŕdali bohatstvom.“

Výzdoba stropu stála Michelangela nesmiernu námahu. Neprestajne musel pracovať s hlavou vyvrátenou nahor. Pritom si tak skazil zrak, že niekoľko ďalších mesiacov mohol čítať listy a prezerať si kresby len tak, že si ich dal nad hlavu. Michelangelo túto námahu vydržal. Horel túžbou niečo tvoriť. Úspech zahnal únavu i nepohodlie.


Zdieľať: