Dr. Wilfred Tidmarsh získal titul PhD. z geológie a bol univerzitným profesorom v Anglicku. Vo voľnom čase rád čítal o zvláštnych a odľahlých miestach. Priťahoval ho najmä Ekvádor. Rozmýšľal o tom, prečo tento štát patrí medzi najzaostalejšie krajiny sveta a prečo tu misia a evanjelium nemajú pevnejšie zázemie.

Dr. Tidmarsh postupne dospel k presvedčeniu, že Boh volá jeho a jeho manželku Gwen pracovať v Ekvádore. Predali svoj majetok a zapísali sa na jednoročný medicínsky záchranársky kurz. Po absolvovaní kurzu odišli pracovať ako misionári do Ekvádoru medzi Indiánov z kmeňa Kečua. S týmito Indiánmi prežili manželia Tidmarshoví trinásť rokov. Dr. Tidmarsh mal vášeň pre jazyky a vytvoril najobsiahlejší slovník v jazyku kmeňa Kečua. Táto práca si však vyžiadala svoju daň. Dr. Tidmarsh dostal maláriu. Bol slabý a bledý. Napriek tomu z neho vyžarovala radosť a nadšenie. Keď konečne nastal čas, aby Betty Howardová šla a pracovala v jednom z domorodých indiánskych kmeňov v Ekvádore, modlila sa, aby aj ona mohla prežívať takú radosť a nadšenie.


Zdieľať: