Dr. Joseph Wolff pokračoval vo svojej práci, kým sa posolstvo o Božom súde a blízkom príchode Ježiša Krista nerozšírilo do mnohých častí obývaného sveta. Vo svojej knihe napísal aj o tom, že jemenskí Arabi majú knihu s názvom Seera, ktorá upozorňuje na druhý príchod Ježiša Krista a jeho slávnej vlády.

Na jednom mieste v Jemene pred ním ožila dávna biblická história. Napísal o tom: „V Jemene som strávil šesť dní u potomkov Rechabovcov o ktorých sa píše v Biblii. Tí nepijú víno, nepestujú vinice, nesejú, žijú v stanoch a držia sa slov Jonadába, syna Rechabovho. Našiel som medzi nimi aj Izraelcov z kmeňa Dánovho, … ktorí spolu s Rechabovcami očakávajú skorý príchod Mesiáša na nebeských oblakoch.“ (Veľký spor vekov 262)


Zdieľať: