Mel Trotter, ktorý bol jedným z bývalých riaditeľov Pacific Garden Mission, bol alkoholik. Kým bol ešte v Mission, spomínal na čas, keď bol v takom zúfalom stave, že keď zomrela jeho dcéra a ležala ešte v rakve, vyzul jej malé topánky a predal ich, aby si mohol kúpiť alkohol. Povedal, že to bol čas v jeho živote, keď bol tak dolu, že mohol natiahnuť ruku, aby sa dotkol dna.
Pán Boh však zmenil život Mela Trottera a mnohých ďalších ľudí na ulici, ktorí sa stali členmi misijného tímu.
Ten istý Boh môže aj dnes posilniť a „zaktivizovať“ každého kresťana. Aj keď sme klesli do bahna hriechu a naše svedomie je zmrzačené nahromadenými mŕtvymi skutkami, Boh môže očistiť našu myseľ a srdce k službe.


Zdieľať: