Hovorí sa, že vo chvíli svojho obrátenia sa Augustín trikrát modlil. Jeho prvá modlitba bola: „Pane, osloboď ma od všetkých hriechov, okrem jedného!“ Ticho. Žiadna odpoveď.

„Pane,“ modlil sa druhýkrát, „osloboď ma od všetkých mojich hriechov, od všetkých.“ Stále žiadna odpoveď.

Potom začal volať: „Pane, osloboď ma odo mňa samého!“ Vtedy mu Boh povedal: „Poď a nasleduj ma!“


Zdieľať: