Pane, som chorý a potrebujem Teba, nebeského lekára. Ty si povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinok.“

Pane, prichádzam k tebe obťažený mnohými hriechmi. Prosím, sním zo mňa toto ťažké bremeno.

Prichádzam ako nečistý, prosím, očisť ma. Ako slepý, daj mi zrak. Ako chudobný, obohať moju dušu. Ako stratený, prijmi ma. Ako zatratenec, vykúp ma.

Ježiš, Ty si najvernejší priateľ, osloboď ma odo mňa samého a prijmi ma k sebe, lebo v Tebe mám život. Sám v sebe som mŕtvy. V Tebe som spravodlivý, inak na sebe mám iba hriech. V Tebe mám plnosť, lebo Ty si moje všetko. Zostaň vo mne naveky. Amen.

Johann Arndt


Zdieľať: