Pane Ježišu Kriste, prichádzam k Tebe v úplnej chudobe. Prichádzam k Tebe ako najväčší žobrák. Vyznávam, že nemám nič – iba to, čo si mi Ty dal. Daj mi z plnosti svojho bohatstva. Daj mi to, čo najviac potrebujem – milosť na milosť. Vezmi odo mňa všetko, čo pri mne nemá byť – aby si mi mohol dať to, čo máš pre mňa pripravené. Vezmi odo mňa moju vlastnú múdrosť, aby som sa na ňu nespoliehal. Odstráň všetku moju samospravodlivosť a všetku moju vlastnú silu. Ukáž mi, že bez Teba nemôžem nič robiť. Prosím, pomôž mi, aby som mal záľubu v Tvojom slove. Prosím, daj mi Ducha modlitby, vytrvalosť, lásku k Bohu a k blížnym. Prosím o to, aby som mal vždy pokorné a čisté srdce. Chcem vždy pred Tebou stáť ako chudobný, ktorý dostáva to, čo Ty dávaš. Amen.

Georg Conrad Rieger


Zdieľať: