Pani Milena mala šťastné manželstvo a zdravé deti. Manžel ju miloval a vážil si ju. Nič jej nechýbalo, pretože mali viac, ako potrebovali. A predsa v srdci cítila túžbu po niečom, čo ani nevedela presne pomenovať.

Keď prvýkrát počula kázanie o Ježišovi, ktorý miluje hriešnika, hlboko sa jej to dotklo. Najradšej by si bola hneď kľakla a prosila Boha o odpustenie svojich vín. Túžila byť osamote s Bohom. Keď prišla domov, zatvorila sa do kúpeľne a povedala Bohu všetko, čo cítila. Prosila ho, aby jej odpustil a ona sa mohla stať jeho dieťaťom.

Odvtedy v jej srdci zavládol pokoj, ktorý zahnal strach z budúcnosti aj zo smrti.


Zdieľať: