Odkedy sa George Müller rozhodol zriadiť v Bristoli sirotinec, starostlivo si viedol modlitebný denník. Vľavo na každej stránke si písal potreby a napravo dátum a spôsob, akým Boh odpovedal na jeho modtlibu. Napríklad 17. decembra 1835 si doň napísal: „Dnes večer jeden brat priniesol hojdacieho koníka, tri pracovné kombinézy, štyri zástery, šesť vreckoviek, tri ozdobné prikrývky na posteľ, jednu deku, dve cínové soľničky, šesť plechových hrnčekov a šesť kovových lyžičiek. Priniesol tiež tri šilingy a šesť pencí, ktoré poslali traja ďalší ľudia. Zároveň mi povedal, že jeden darca zajtra pošle sto libier.“

Každá vec, počnúc nábytkom, kobercami, bielizňou až po zariadenie kuchyne a uhlie bola odpoveďou na modlitbu.


Zdieľať: