Wilhelm Busch spomína:

Pred mnohými rokmi som v Essene kráčal cez mesto. Vedľa cesty stáli dvaja muži. Keď som prechádzal popri nich, jeden z nich ma pozdravil: „Dobrý deň, pán farár!“

Pristúpil som k nemu a spýtal sa: „Poznáme sa?“

Muž sa usmial a povedal druhému: „To je farár Busch. Celkom správny chlapík.“

„Ďakujem,“ odvetil som. A on zrazu pokračoval: „Ale má svoje muchy!“

Tieto slová sa ma dotkli, preto som sa ozval: „Ja mám muchy? Aké muchy?“ A muž pokračoval: „Tento farár je celkom správny chlapík, ale vždy hovorí o Ježišovi!“

„Človeče,“ zareagoval som, „o sto rokov môžete byť vo večnosti. Všetko však závisí od toho, či ste poznali Ježiša. To rozhodne o tom, či budete v pekle alebo v nebi. Povedzte mi, poznáte Ježiša?“

„Vidíš?“ Muž sa so smiechom otočil k druhému a povedal: „Už zase začína!“

Je len jediná viera, s ktorou sa dá správne žiť a zomrieť – viera v Ježiša Krista, Božieho Syna.


Zdieľať: