Boh vybral váhavého, skromného mládenca a urobil z neho železný stĺp.

Jeremiáš nám o sebe hovorí viac ako ktorýkoľvek iný prorok. S okúzľujúcou otvorenosťou a úprimnosťou s nami zdieľa svoje pochybnosti a úzkosti, bolesti a radosti. Dokonca nám odkrýva aj svoje zápasy s Bohom.

Žil v neistej a nebezpečnej dobe. Severné kráľovstvo už bolo v područí Asýrie. Ostalo len Judsko, ktoré ohrozoval babylonský kráľ Nebúkadnecar so svojimi vojskami. Počas Jeremiášovho pôsobenia Babylončania dvakrát zaútočili a zakaždým si odviedli zajatcov, čím oslabili Judsko. Judský kráľ Cidkija, okúzlený egyptskou vojenskou mocou, sa búril, čím na seba privolal hnev Babylona a zavinil zničenie chrámu a mesta.

V tomto búrlivom období Jeremiáš hlásal pravý opak toho, čo chceli ľudia počuť. Falošní proroci tvrdili, že všetko bude čoskoro zas v poriadku: Jeruzalem nepadne a zajatci, ktorí boli odvlečení do Babylona, sa čoskoro vrátia. Jeremiáš však povedal: „Nie! Toto mesto padne! Nebojujte s Babylončanmi, lebo budete porazení!“

Ľudia ho považovali za zradcu, preto ho odsúdili a potrestali. On však mal pravdu, aj keď jeho posolstvo bolo nepopulárne. Bol to Boží muž, ktorý ma živé Božie slovo. Bolo to však nad jeho sily. Bol sám proti všetkým. Prial si skončiť, zomrieť, nikdy sa nenarodiť.

Božia milosť mu však dodávala silu a pomohla prekonať všetky ťažkosti.


Zdieľať: