Nezáleží na tom, aby ty si bol šťastný, ale aby si urobil šťastných iných.

Nezáleží na tom, aby ty si bol milovaný, ale aby si miloval iných a bol im na požehnanie.

Nezáleží na tom, aby ty si si užíval, ale aby si sa dokázal podeliť s inými.

Nezáleží na tom, aby si sa ty presadil, ale aby si dokázal zaprieť sám seba.

Nezáleží na tom, aby si našiel svoj život, ale aby si ho stratil.

Nezáleží na tom, aby Boh splnil našu vôľu, ale aby sme my konali jeho vôľu.

Nezáleží na tom, ako dlho budeme žiť, ale aby náš život mal ten pravý obsah.

Nezáleží na tom, čo si ľudia o nás myslia a hovoria, ale čo si o nás myslí Boh.

Nezáleží na tom, čo sme, ale akí sme.

Nezáleží na tom, či máme veľké poznanie, ale či podľa neho žijeme.

Nezáleží na tom, čím sa zdáme byť, ale čo v skutočnosti sme.

Nezáleží na tom, aby sme utiekli pred utrpením, ale aby utrpenie pri nás splnilo svoj účel.

Nezáleží na tom, kedy zomrieme, ale či sme pripravení stretnúť sa s Bohom.

Eva von Thiele Winckler


Zdieľať: