Prvý deň v škole v Kalkate, kde Matka Tereza začala učiť, na ňu uprene hľadelo päťdesiatdva detí. Matka Tereza si vyhrnula rukávy, pohľadala vodu a metlu a začala zametať podlahu. Bolo to niečo, čo robia ľudia z nižšej kasty. „Kto to vlastne je,“ zašepkal jeden chlapec, „démon alebo bohyňa?“ Zatiaľ čo Matka Tereza s radosťou upratovala, dievčatá začali jedna po druhej ochotne pomáhať. Chlapci za ten čas priniesli viac vody. O dve hodiny bola trieda hotová.


Zdieľať: