Pred nejakým časom mi jeden človek, s ktorým som sa nikdy osobne nestretol, poslal e-mail, v ktorom mi popísal svoj nápad. „Myslím si, že potrebujeme Národný deň odpustenia.“

Odpustenie je úžasný liek. Slovo „prepáč“ je jedným z najkrajších slov, aké poznám. Je to Božia cesta k pokoju a harmónii.

Odpustenie je základná ľudská potreba, ktorú do nás vložil Boh. Zloba, zatrpknutosť a rozhorčenie ničia naše telo. Oberajú nás o sily a zhoršujú činnosť imunitného systému. Zistilo sa, že hnev je jednou z hlavných príčin vysokého krvného tlaku. Ak človek, ktorý trpí vysokým krvným tlakom zapríčineným hnevom, odpustí druhým previnenia, jeho krvný tlak sa výrazne zníži.

Cesta k milosti je cestou odpustenia. Je to život bez zatrpknutosti, nenávisti a ukrivdenosti. Namiesto týchto negatívnych emócií nastupuje súcit, láskavosť a tolerancia. Je to spôsob, ako žiť harmonicky a vytvoriť si trvalý vzťah s Bohom.


Zdieľať: