Poznáte pieseň, ktorá má viac ako 200 rokov? Pravdepodobne áno, pretože súčasnú najpopulárnejšiu náboženskú pieseň napísal v roku 1779 John Newton, bývalý kapitán obchodnej lode s otrokmi. Pošliapal Božieho Syna a ku krvi zmluvy sa obrátil chrbtom, ale Božia úžasná milosť ho našla a zachránila.
Možno budeš prekvapený, keď zistíš, že John Newton pokračoval v obchodovaní s otrokmi ešte nejaký čas po svojom obrátení. Určite chápal milosť ako nezaslúženú Božiu priazeň. „Teraz som však začal chápať istotu zmluvy milosti a čakal som, že bude dodržaná, nie v mojej vlastnej sile a svätosti, ale vďaka Božej veľkej moci a jeho zasľúbeniam, prostredníctvom viery v Spasiteľa, ktorý sa nemení.“ Čoskoro však nastal čas, keď sa Newton rozhodol neurážať viac Ducha milosti ako víťaznú moc v jeho živote. Napokon sa stal tým, kto motivoval Williama Wilberforceho, aby sa zasadil za zrušenie obchodovania s otrokmi v Anglicku.


Zdieľať: