Jeden muž sa rozhodol, že bude zvestovať evanjelium. Pripravil veľké plagáty a rozmiestnil ich po celom meste. Bol na nich oznam, že každému zadlženému človeku, ktorý príde do dvanástej hodiny určeného dňa do jeho kancelárie a s potrebnými dokladmi o svojich dlhoch, zaplatí jeho dlhy. Správa sa rozšírila po celom meste, ale ľudia neverili. Báli sa, aby sa nestali obeťou nejakého žartu. Jeden muž povedal svojmu priateľovi: „Janko, veríš tomu, že ten človek nám zaplatí naše dlhy?“
„Samozrejme že nie, veď je to len žart.“
Nastal určený deň. Ľudia sa vôbec nehrnuli do kancelárie tohto muža. Dlho bola prázdna. Nikto neprichádzal. Až okolo desiatej hodiny sa objavil akýsi muž. Pozorne sa rozhliadol na všetky strany, aby zistil, či ho niekto nepozoruje. Spokojný, že nikto sa nedíva, opatrne vošiel dnu.
„Čítal som v meste správu, že zaplatíte dlhy každému, kto sem v určenú hodinu príde. Je to pravda?“
„Samozrejme,“ odvetil onen muž. „Priniesli ste si potrebné doklady?“
„Áno, tu sú. Nech sa páči.“
Keď boli dlhy zaplatené, zámožný človek povedal: „Sadnite si, prosím, rád by som sa s vami porozprával,“ a zdržal ho do poludnia. Do dvanástej hodiny prišli ešte ďalší dvaja muži. Aj im boli dlhy odpustené. O dvanástej ich prepustil. Niekoľko ľudí stálo predo dvermi. „Zaplatil vám dlhy?“ spýtali sa.
„Áno, zaplatil nám všetky dlhy.“
Aj oni vošli dnu, ale bolo už neskoro. Odbila dvanásta hodina.
Tento príbeh znázorňuje neveru. Ježiš hovorí: „Poďte ku mne, dám vám istotu a zaplatím vaše dlhy!“ Ale ľudia neveria, že takýmto jednoduchým spôsobom by mohli získať odpustenie a Božiu milosť. Viera je potvrdenie toho, že Boh hovorí pravdu. Nevera to popiera. Ver a čoskoro zistíš, že Boh naozaj plní to, čo sľúbil.


Zdieľať: