Toľkokrát som už bol vo väzení a znova prepustený, hlavne kvôli zločinom súvisiacim s drogami. Dokonca som vo väzení odovzdal svoj život Ježišovi a bol pokrstený. Keď som bol prepustený z väzenia, bol som plný nádeje na nový život. Ale pretože sa mi nepodarilo nájsť si prácu, stratil som odvahu. A tak som opäť skončil vo väzení.

Keď som bol prepustený, v sobotu skoro ráno mnou zatriasol nejaký muž a povedal mi: „Brat Barker ma poslal, aby som ťa doviezol do zboru – hneď!“ Barker bol vedúci väzenských kaplánov. Vstal som a išiel s ním.

Tento muž ma vzal do zboru adventistov, kde som našiel aj svojich známych – väzenských kaplánov. Bol to deň plný radosti. Domov som sa vrátil naplnený radosťou. Človek sa však musí postaviť tvárou v tvár realite života. Bol som závislý, a nemal som silu skoncovať so závislosťou. Kúpil som si drogy za peniaze, ktoré mi členovia zboru dali na jedlo! Nebol som schopný pozrieť sa týmto ľuďom do očí.

Bol som stratený v drogách. Ale jedného dňa mi Boh povedal: „Toto chceš? Alebo chceš lepší život?“ Požiadal som Boha, aby ma očistil nech to stojí čokoľvek. Takže keď som bol znova zadržaný a poslaný do väzenia, vlastne som sudcovi ďakoval.

Ešte v ten istý deň, ako som nastúpil do väzenia, som povedal svojim spoluväzňom, že už nechcem ani počuť o drogách, ani o cigaretách.

Zašiel som do zboru vo väzení, ktorý viedol brat Barker. Spolu sme študovali a modlili sa a ja som znovu odovzdal život Ježišovi. Prosil som o odpustenie všetkých zlých vecí, čo som spravil. Modlil som sa za celú svoju rodinu a priateľov, ktorých som svojím vplyvom pokazil. Aj keď som bol vo väzení, bol som voľný! Po prepustení mi priatelia pomohli nájsť si prácu i miesto v novom živote. Boh ma podopieral a posilňoval.

Prosil som Boha o oslobodenie od závislosti, a On mi dal omnoho viac. Daroval mi nový život, novú prácu a novú radosť.

Richard Lacroix


Zdieľať: